Βαθμολογία παίκτη

(Παίκτης - Βαθμολογία - 7 ημερών)
Κατάταξη Όνομα Επίπεδο Τιμή Φήμη Νίκες Νίκες Χρυσός
1 GENERAL. 151 168.252.277 1.053.698 158.010 2.956 89.833.185
2 SLAMMERIOS 118 43.421.235 302.998 23.606 1.837 5.767.388
3 WhiteBerry 110 29.206.839 83.546 121 1.226 9.786
4 Baphomet 102 10.834.196 110.590 17.706 1.619 14.028.577
5 xaliasberry 92 1.846.687 32.321 5.631 1.251 8.220.562
6 dannythedog 91 1.813.758 14.662 802 1.060 147.595
7 JOE 66 745.768 6.381 73 614 1.239
8 LegatusRicimer 62 726.396 2.766 4 390 0
9 PaterVaranes 77 461.729 2.711 779 700 1.080.464
10 Meow 70 376.756 5.028 1.356 776 2.387.554
11 The_Flash 49 236.649 6.015 1.356 845 162.072
12 GLADIUS 38 218.847 1.177 492 690 432.060
13 Zoutsos 30 24.452 246 58 377 37.855
14 ProSfaxths 18 15.502 686 195 340 50.717
15 Xar631 18 14.914 107 100 358 4.999
16 Asanzorisou 8 3.739 0 3 101 250
17 Originalistas21 9 2.294 0 29 171 22.263
18 _KRiXoS_ 6 348 0 2 64 2
19 Abezi-Thibod 8 150 0 5 61 187
20 CurioCicero 1 4 0 0 0 0
21 SibylVibius 1 3 0 0 0 0
22 MasterConstans 1 0 0 0 0 0
23 PilusCapito 1 0 0 0 0 0