Επίθεση ούτως ή άλλως;


JOE
Επίπεδο 44
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
60.92 %
Δύναμη
154
Επιδεξιότητα
95
Κινητικότητα
82
Φυσική κατάσταση
76
Χάρισμα
158
Νοημοσύνη
32
Πανοπλία 3275
Ζημιά 148 - 165
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Τάγμα: POWER-HELLAS [POWER]

Περιγραφή χαρακτήρα

--κανένας--