Επίθεση ούτως ή άλλως;


xaliasberry
Επίπεδο 90
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
99.42 %
Δύναμη
241
Επιδεξιότητα
344
Κινητικότητα
401
Φυσική κατάσταση
257
Χάρισμα
292
Νοημοσύνη
156
Πανοπλία 11477
Ζημιά 320 - 370
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Τάγμα: Pancakes [PCS]

Περιγραφή χαρακτήρα

αμοιβαία τα αισθήματα