Επίθεση ούτως ή άλλως;


arsinoi
Επίπεδο 83
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
26.25 %
Δύναμη
245
Επιδεξιότητα
292
Κινητικότητα
263
Φυσική κατάσταση
117
Χάρισμα
234
Νοημοσύνη
111
Πανοπλία 5751
Ζημιά 180 - 202
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Περιγραφή χαρακτήρα

--κανένας--